PORADNIK ŚWIADOMEGO KLIENTA

Zmiana sprzedawcy energii

Obecnie każdy z nas może zmienić swojego sprzedawcę energii. Wystarczy wybrać ofertę, która bardziej nam odpowiada i podpisać umowę z nowym sprzedawcą. Ważne jednak, by nie robić tego pochopnie – decyzję należy podjąć świadomie i nie podpisywać żadnych dokumentów bez ich dokładnego przeczytania.

 
 

Uważaj na nieuczciwych sprzedawców prądu

W każdej branży zdarzają się firmy, które wykorzystują niewiedzę potencjalnych klientów i zawierają z nimi umowy często dla nich niekorzystne. Bywa też, że klienci nie są świadomi zmiany sprzedawcy prądu. Dzieje się tak najczęściej, gdy nieświadomi istnienia konkurencyjnych firm na rynku energii każdego przedstawiciela firmy energetycznej traktują jak „inkasenta” czy „pana z elektrowni”, których wizyta w domu czy prośba o podpis nie dziwi i nie budzi podejrzeń. Dlatego też zawsze sprawdzaj, kim jest i jaką firmę reprezentuje handlowiec.

 
 

Jak ustrzec się przed zawarciem niekorzystnej umowy?

1. Weryfikuj

Po pierwsze - zawsze sprawdzaj jaką firmę reprezentuje handlowiec. Poproś o okazanie pełnomocnictwa do zawierania umów oraz dokumentu tożsamości. Pomocna będzie również weryfikacja identyfikatora lub legitymacji służbowej (sprzedawca ma obowiązek pokazać Ci te dokumenty).

Pamiętaj! - Nie podawaj żadnych danych osobom, których tożsamości nie potwierdziłeś.

2. Dokładnie czytaj i analizuj

Po zweryfikowaniu danych, jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z nowej oferty i zmianą sprzedawcy energii, dokładnie przeanalizuj ją oraz dokumenty, które dostałeś do podpisu.

Co sprawdzić w ofercie?
Przede wszystkim zastanów się, czy oferta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami a następnie sprawdź dokładnie warunki umowy, np:

 • czy ceny zawierają podatek VAT,
 • jakie są opcje płatności (w tym termin i sposób dokonywania płatności),
 • jaki jest okres obowiązywania umowy i jakie są warunki jej wypowiedzenia oraz czy jest ona przedłużana automatycznie.

Nie wahaj się zapytać sprzedawcę o takie kwestie jak:

   
 • wysokość opłat stałych (np. opłaty abonamentowej lub handlowej),
 • dodatkowe opłaty, inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne.
  Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość Twojego rachunku za energię.

3. Zanim podpiszesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

   
 • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
 • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, jakie zostaną Ci przekazane do podpisu, w tym umowę,
 • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której
  przedstawicielem jest sprzedawca,
 • daj sobie czas na dokładne przeczytanie dokumentów (w tym umowy) – nie musisz ich podpisywać od razu. Zawsze możesz poprosić o ich pozostawienie i umówić się na ewentualne podpisanie nowej umowy dopiero po przeanalizowaniu jej treści.
 
 

Twoje prawa:

 • przyszły sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Ciebie w domu lub zawartej przez telefon, w terminie 14 dni od jej podpisania bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,
 • odstąpienie od umowy może nastąpić:
  – poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
  – osobiście bezpośrednio w lokalu sprzedawcy.
 • jeżeli minęło więcej niż 14 dni od daty podpisania umowy a zostałeś wprowadzony w błąd przez przedstawiciela sprzedawcy, pamiętaj, że masz możliwość uchylenia się od skutków zawarcia umowy, składając (listem poleconym lub osobiście) sprzedawcy oświadczenie wraz ze wskazaniem wszystkich okoliczności, które świadczą o błędzie. W swoim oświadczeniu opisz dokładnie całą sytuację oraz wskaż argumenty podane przez przedstawiciela, które nie były zgodne z prawdą, a które spowodowały podjęcie przez Ciebie decyzji o podpisaniu umowy.
 
 

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • przedstawiciel wzbrania się przed zostawieniem egzemplarza podpisanej umowy,
 • na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,
 • nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,
 • sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),