NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.Dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na to, z jakimi firmami podpisujemy umowę na sprzedaż energii?

Zdarzają się przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych, dlatego należy uważnie czytać wszystkie dokumenty, które podpisujemy. Należy również upewnić się, że umowa zawiera dokładnie taką ofertę, o jakiej mówi handlowiec i nie ma tam innych ukrytych opłat za usługi, o których nie zostaliśmy poinformowani, np. ubezpieczenie. 

Pamiętaj, aby ustrzec się przed tym, należy dokładnie zweryfikować jaką firmę reprezentuje handlowiec oraz dokładnie wczytać się w treść umowy, którą podpisujesz.

2.Czy mogę zrezygnować z umowy, którą właśnie podpisałem/am?

Tak. Każdy ma prawo zrezygnować z podpisanej umowy.

Pamiętaj, masz 14 dni na odstąpienie od umowy od momentu, kiedy zawarłeś ją poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, czyli np. u siebie w domu.

3.Jak mogę zweryfikować handlowca?

Każdy handlowiec przychodzący do Twojego domu ma obowiązek okazania identyfikatora lub legitymacji służbowej oraz poinformowania, jaką firmę reprezentuje. Ma również obowiązek posiadania i okazania pełnomocnictwa do zawierania umów.

Pamiętaj, jeśli nie masz pewności co do intencji handlowca, nie podawaj mu swoich danych osobowych.

4.Na jakie informacje muszę zwracać uwagę czytając umowę? Na jakie dane z umowy zwrócić szczególną uwagę?

Umowa powinna zawierać widoczne i czytelne dane firmy, a oferowane ceny powinny uwzględniać podatek VAT.

Pamiętaj, sprawdź, czy umowa nie zawiera dodatkowych opłat, np. za ubezpieczenie, zwróć uwagę, jaki jest czas obowiązywania umowy i jakie są warunki jej wypowiedzenia.

5.Co powinno wzbudzić moją szczególną czujność?

Szczególną uwagę zwróć, gdy jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji, lub handlowiec proponuje bardzo niską stawkę za energię, nie informując jednocześnie o innych opłatach.

Pamiętaj, przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy dokładnie zapoznać się z jego treścią. Zawsze możesz poprosić o czas do namysłu i zastanowić się, czy oferowane warunki odpowiadają Twoim oczekiwaniom.